ספרים לפי קטגוריות ספרים באנגלית רשימת הספרים באתר דף ניהול למוכר הרכישות שלי החשבון שלי מסירת ספרים משומשים

עם הספר, רוכשים ספרים בביטחון

[הרשמה]    


עונשים וחטאים : מן המקרא לספרות חז"ל

עיון --> יהדות
מחבר: אהרן שמש
הוצאה: מאגנס
שנת ההוצאה: 2003
סוג כריכה: קשה


הספר דן בהתפתחות תורת העונשים של חז"ל. מתוך עיון היסטורי-פילולוגי במקורות התנאיים והשוואתם לכתבי כת מדבר יהודה המחבר מסרטט את מהלך התגבשותה של מערכת חוקים זו. [br]יצירתה של מסכת משפטית שלמה ולכידה, המבוססת על עקרונות אחידים, על בסיס הוראות הענישה המקראיות בעלות האופי הפרטני אינה רק תהליך פרשני מורכב אלא יש בה ביטוי לעמדותיהם של חז"ל בנוגע למטרותיה של הענישה ולמקומם של בית הדין ושל החברה ביחסים שבין האדם לאלוהיו. שמו של הספר, 'עונשים וחטאים', רומז להנחה שבסיווג החטאים לקבוצות משנֶה של הנענשים בעונשים שונים זה מזה חז"ל מבצעים למעשה פעולת חקיקה המלמדת על תפיסתם את חומרת העברות. בהקשר זה נידונים בספר המונחים 'מיתות קלות' ו'מיתות חמורות', תולדות היווצרותן של ארבע מיתות בית דין והיחסים ביניהן וכן כמה מחלוקות בין החכמים בעונשם של עבריינים מסוימים כביטוי לתפיסות שונות של מהות החטאים. עוד מייחד המחבר דיון נרחב לעונש הכרת המקראי, לפרשנותו וליישומו בהלכה הכיתתית ובהלכה של חכמים ובתוך כך הוא מנתח את התפיסות הנבדלות של מטרות הענישה ודרכי כפרת החטא בקבוצות השונות.[br]'עונשים וחטאים' הוא ספר חדשני ומקורי הדן לראשונה דרך מכלול בשאלות הללו. הטיעונים וההצעות שבו חשובים לליבונם של נושאים אלו בפרט ולחקר הלכת חז"ל ומקורותיה בכלל
 
רוצה לקנות? רוצה למכור?
 
דרג את הספרכתוב ביקורת על הספר