ספרים לפי קטגוריות ספרים באנגלית רשימת הספרים באתר דף ניהול למוכר הרכישות שלי החשבון שלי מסירת ספרים משומשים

עם הספר, רוכשים ספרים בביטחון

[הרשמה]    


הפולמוס על האמת ההסטורית במקרא

עיון --> יהדות
מחבר: ישראל לוין
הוצאה: יד יצחק בן-צבי
שנת ההוצאה: 2001
סוג כריכה: קשה


שאלת הפער בין הטקסט המקראי לממצא הארכאולוגי בכל הנוגעלראשית ישראל מתקופת האבות ועד ממלכת דוד ושלמה עוררהסקרנות ועניין בציבור בעת האחרונה. קובץ המאמרים הפולמוס על האמת ההיסטורית במקרא מתייחס ישירות לנושא זה. אין ספקשהוויכוח סביב אמינותו של הטקסט המקראי נוגע לא רק בשאלותהיסוד של חקר תקופת המקרא, אלא גם בשורשי זהותם היהודיתוהישראלית של רבים.חילוקי דעות עולים בקובץ לגבי כמעט כל שלב של תקופת המקרא:האם קיים יסוד היסטורי כלשהו בסיפורי האבות, בסיפורי יציאתמצרים וכיבוש הארץ? מה היה אופיה של ההתנחלות הישראלית והאםניתן לזהות את ישראל כעם מגובש כבר בתקופת השופטים? מה היומעמדה והיקפה של ממלכת דוד ושלמה, והאם כלל הייתה ממלכהכזו? מה היה אופיין של ממלכות ישראל ויהודה במאותהתשיעית - השביעית לפנה"ס והאם תיאור ממלכות אלו במקרא אמיןמבחינה היסטורית? החוקרים המשתתפים בקובץ הדגישו את המחקרהארכאולוגי והגאוגרפי - היסטורי ככלי לבחינת אמינות הטקסט המקראי,אך קיימת בעייתיות לא קטנה בפרשנות הממצא עצמו.כוונתנו שהספר ייצג את מגוון הדעות הקיימות בנושא. ואכן, שניםעשר המשתתפים בקובץ זה מייצגים קשת דעות רחבה - מאלוהצמודים לטקסט והמקבלים את עיקרי הדברים כאמת היסטוריתועד לאלו הרואים בנרטיב ההיסטורי המקראי יצירה ספרותית גרידאשאין לחפש בה היסטוריה של ממש.
 
רוצה לקנות? רוצה למכור?
 
דרג את הספרכתוב ביקורת על הספר